AERA合併増大号「日本を突破する100人」に弊社代表長谷川が掲載されました。

■掲載日:2014年12月22日(月曜日)
■メディア:AERA
■掲載:日本を突破する100人
http://publications.asahi.com/ecs/12.shtml